Voor ouders & zorgprofessionals

Praatmethode

Zoek jij ook een methode waarmee je..

 

makkelijk het gesprek met een cliënt aan kan gaan over relaties en seksualiteit?

kan inventariseren wat iemands kennis, ervaringen, wensen en grenzen zijn?

een cliënt inzicht kunt geven in wensen en grenzen van zichzelf en van een ander?

in kunt schatten welke ondersteuningsbehoefte een cliënt heeft binnen relaties en seksualiteit?

een cliënt (of beide partners) kan begeleiden bij het rustig opbouwen of onderhouden van een relatie?

een cliënt voor kan bereiden op een date of het vormgeven van een relatie?

Speciaal voor ouders of zorgprofessionals die graag met dit onderwerp aan de slag te gaan, ontwikkelde Lofjoe de Praatmethode relaties en seksualiteit. 

De Praatmethode helpt bij het voeren van gesprekken over relaties en seksualiteit. De Praatmethode is laagdrempelig, concreet en visueel. De methode is zo opgebouwd dat deze in veel verschillende situaties toepasbaar is, zowel individueel als binnen een relatie. De handleiding en de toelichting met praktische tips en informatie zijn dusdanig geschreven dat ook zorgprofessionals met weinig ervaring makkelijk met het onderwerp aan de slag kunnen.

Het is een praktisch middel om (in)zicht te krijgen en te geven. Inzicht in kennis, ervaringen, wensen, grenzen en behoeften van een cliënt. Hierdoor wordt vaak duidelijk welke ondersteuning gewenst is om eigen seksualiteit of relaties positief vorm te kunnen geven.

De Praatmethode is ook in combinatie met andere interventies of methodieken te gebruiken.

“De Praatmethode is ontwikkeld in nauwe samenwerking met zowel onze enthousiaste doelgroep als met professionals uit het werkveld. Mede hierdoor sluit de methode zo goed aan bij de praktijk.”

Elke cliënt werkt met een eigen persoonlijke map. Een cliënt kan bijvoorbeeld wensen en grenzen in kaart brengen door de stappenkaartjes in de insteekvellen te plaatsen. Of een client kan zijn/haar eigen relatie script in kaart brengen. Of relatie afspraken visueel maken. 
Deze ingevulde insteekvellen kunnen telkens opnieuw gebruikt of aangepast worden. Bijvoorbeeld wanneer een situatie veranderd of wanneer wensen of grenzen veranderen. 
Iedereen (zowel cliënt als betrokkenen) kan de Praatmethode als tool gebruiken om te communiceren over grenzen en wensen.
Begeleiders of partners kunnen gedurende een leven wisselen, maar de map gaat voor altijd mee.

65 stappenkaartjes

16 insteekvellen

4 inventarisatievellen

2 stickervellen met titels

Handleiding

Toelichting stappenkaartjes

De Praatmethode is bij een eerste aanschaf enkel af te nemen als basispakket. Naast de Praatmethode map bestaat het basispakket uit de volgende elementen:

Instructiefilmpjes

9 instructiefilmpjes met basiskennis en uitgewerkte toepassingsmogelijkheden van de Praatmethode. Deze instructiefilmpjes zijn aangevuld met 5 rollenspelen waarin een begeleider de toepassingsmogelijkheden kan bekijken.

Online training

Training waarbij kennis en vaardigheden worden vergroot met als doel handelingsverlegenheid rondom het praten over relaties en seksualiteit te verkleinen. Je kunt jezelf inschrijven op beschikbare datums.

Nazorg

Eenmalige online bijeenkomst met ruimte voor Q & A. Hier kunnen vragen over toepassingsmogelijkheden of moeilijkheden rondom de Praatmethode besproken worden. Met als doel om de transfer te vergroten en doorontwikkeling van de Praatmethode te bevorderen.

Na het ontvangen van het basispakket beschikt men over alle informatie die nodig is om zelfstandig aan de slag te kunnen gaan met de Praatmethode. Deelname aan de online training of de online nazorg is optioneel. Naar eigen inzicht, ervaringen of competenties kan een gebruiker zelf bepalen welke ondersteuningsbehoefte hij/zij heeft. Om de effectiviteit van de Praatmethode te vergroten adviseert Lofjoe om tenminste kennis te nemen van de instructiefilmpjes, handleiding en toelichting.

Na het ontvangen van het basispakket ontvangt de gebruiker een unieke code. Met deze code kan de gebruiker vanaf dat moment losse Praatmethode mappen nabestellen. Deze losse mappen mogen enkel door deze gebruiker toegepast worden.

Loes

Dit is de beste methode die we tot nu toe gehad hebben. We gebruiken hem voor bijna alle cliënten. We kunnen hem niet meer missen

Marianne

  • De methode is breed inzetbaar voor meerdere fases van voorlichting.

Stephan

Je kan in kaart brengen wat iemand weet en wil leren, tot het vormgeven van de date, de verwachtingen en wensen van de client en zijn eventuele partner.

Peter-Jan

De kaartjes zijn heel makkelijk om (vaak) gevoelige onderwerpen bespreekbaar te maken.

Lisanne

De afbeeldingen op de stappenkaartjes zijn heel duidelijk en waarheidsgetrouw, vooral voor mensen met autisme is dit heel prettig.