Voor ouders & zorgprofessionals

Praatmethode

Zoek jij ook een methode waarmee je..

 

makkelijk het gesprek aan kan gaan over relaties en seksualiteit?

kan inventariseren wat iemands kennis, ervaringen, wensen en grenzen zijn?

iemand inzicht kunt geven in wensen en grenzen van zichzelf en van een ander?

in kunt schatten welke ondersteuningsbehoeften iemand heeft binnen relaties en seksualiteit?

èèn of beide partners kan begeleiden bij het rustig opbouwen of onderhouden van een relatie?

iemand voor kan bereiden op een date of het vormgeven van een relatie?

Speciaal voor ouders of zorgprofessionals die graag met dit onderwerp aan de slag te gaan, ontwikkelde Lofjoe de Praatmethode relaties en seksualiteit. 

De Praatmethode helpt bij het voeren van gesprekken over relaties en seksualiteit.
De Praatmethode is laagdrempelig, concreet en visueel. De methode is zo opgebouwd dat deze in veel verschillende situaties toepasbaar is, zowel individueel als binnen een relatie.
De handleiding en de ’toelichting met praktische tips en informatie’ zijn dusdanig geschreven dat ook zorgprofessionals met weinig ervaring makkelijk met het onderwerp aan de slag kunnen.

Het is een praktisch middel om (in)zicht te krijgen en te geven. Inzicht in kennis, ervaringen, wensen, grenzen en behoeften van een cliënt. Hierdoor wordt vaak duidelijk welke ondersteuning gewenst is om eigen seksualiteit of relaties positief vorm te kunnen geven.

De Praatmethode is ook in combinatie met andere interventies of methodieken te gebruiken.

Meer informatie lees je in onze webshop; klik hiervoor op onderstaande button.
(De webshop kan traag laden)

“De Praatmethode is ontwikkeld in nauwe samenwerking met zowel cliënten als met professionals uit het werkveld. Mede hierdoor sluit de methode zo goed aan bij de praktijk.”

Individueel of voor meerdere cliënten te gebruiken?
De Praatmethodemap kan individueel ingezet worden als persoonlijke map.
Of men kan de Praatmethodemap gebruiken als communicatie middel voor meerdere cliënten. Bij dit laatste wordt de Praatmethode veelal ingezet om zicht te krijgen op ervaringen, hulpvragen, wensen en grenzen van een cliënt. Bijvoorbeeld bij het inventariseren van mogelijke ondersteuningsvragen. Of het geven van inzicht in een situatie.
We adviseren een persoonlijke map te hanteren wanneer cliënten moeite hebben met het (h)erkennen van eigen wensen en grenzen of van die van de ander. Of wanneer men moeite heeft met het aangeven of bewaken hiervan. Nieuwe situaties en relaties blijven afstemming vragen rondom wensen en grenzen, waarbij de map terugkerend gebruikt kan worden als communicatiemiddel:
– Een cliënt kan hierin individuele wensen en grenzen in kaart brengen.
– Een cliënt kan het eigen persoonlijke relatie script in kaart brengen.
– Een client kan (nieuwe) relatie afspraken visueel maken.

Begeleiders of partners kunnen gedurende een leven wisselen, maar de Praatmethode map gaat voor altijd mee

 

65 stappenkaartjes

16 insteekvellen

4 inventarisatievellen

2 stickervellen met titels

Handleiding

Toelichting stappenkaartjes

De Praatmethode is bij een eerste aanschaf enkel af te nemen als basispakket.
Naast de Praatmethode map bestaat het basispakket uit de volgende elementen:

Instructiefilmpjes

10 instructiefilmpjes met basiskennis en uitgewerkte toepassingsmogelijkheden van de Praatmethode. Deze instructiefilmpjes zijn aangevuld met 8 rollenspelen waarin te zien is hoe de methode in de praktijk toegepast wordt bij cliënten. 

Online training

Online raining waarbij kennis en vaardigheden worden vergroot met als doel handelingsverlegenheid rondom het praten over relaties en seksualiteit te verkleinen. Als individu kun je jezelf inschrijven op beschikbare datums. Als zorgorganisatie kun je trainingen reserveren voor eigen zorgorganisatie. 

Nazorg (Q&A)

Online bijeenkomst met ruimte voor Q & A. Hier kunnen vragen over toepassingsmogelijkheden of moeilijkheden rondom de Praatmethode besproken worden. Met als doel om de transfer te vergroten en doorontwikkeling van de Praatmethode te bevorderen.

Na het ontvangen van het basispakket beschikt men over alle informatie die nodig is om zelfstandig aan de slag te kunnen gaan met de Praatmethode.
Deelname aan de online training of de online nazorg is optioneel. Naar eigen inzicht, ervaringen of competenties kan een gebruiker zelf bepalen welke ondersteuningsbehoefte hij/zij heeft. Om de effectiviteit van de Praatmethode te vergroten adviseert Lofjoe om tenminste kennis te nemen van de instructiefilmpjes, handleiding en toelichting.

Na het ontvangen van het basispakket ontvangt de gebruiker een unieke code. Met deze code kan de gebruiker vanaf dat moment losse Praatmethode mappen nabestellen. Deze losse mappen mogen enkel door deze gebruiker toegepast worden.

Meer informatie lees je in onze webshop; klik hiervoor op onderstaande button.
(FYI de webshop laadt traag)

Ervaringen gebruikers Praatmethode

Loes

Dit is de beste methode die we tot nu toe gehad hebben. We gebruiken hem voor bijna alle cliënten. We kunnen hem niet meer missen

Marianne

  • De methode is breed inzetbaar voor meerdere fases van voorlichting.

Stephan

Je kan in kaart brengen wat iemand weet en wil leren, tot het vormgeven van de date, de verwachtingen en wensen van de client en zijn eventuele partner.

Peter-Jan

De kaartjes zijn heel makkelijk om (vaak) gevoelige onderwerpen bespreekbaar te maken.

Lisanne

De afbeeldingen op de stappenkaartjes zijn heel duidelijk en waarheidsgetrouw, vooral voor mensen met autisme is dit heel prettig.