Zowel uit onderzoek als uit de praktijk blijkt dat begeleiders makkelijker praten over relaties of seksualiteit als zij zich hiervoor bekwaam voelen. Ook onze demogebruikers gaven aan dat zij zich na onze online training, uitleg en tips meer bekwaam voelden om de Praatmethode toe te passen dan daarvoor. Vooral omdat er vooraf ruimte was om praktische vragen en drempels te bespreken m.b.t. het toepassen van de Praatmethode binnen hun eigen situatie,. Hierdoor hadden zij na de training het gevoel meteen aan de slag te kunnen en te willen.

Wij proberen door middel van ons complete basispakket zoveel mogelijk belemmerende factoren weg te nemen zodat de Praatmethode effectief ingezet wordt in de praktijk. En deze niet op de plank blijft liggen door handelingsverlegenheid. Om deze reden is het ook een jaar lang mogelijk om je in te schrijven voor onze online nazorg (Q&A) en zijn de instructiefimpjes ook minimaal 1 jaar beschikbaar. 

Is de Praatmethode alleen geschikt voor mensen met een verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid (met of zonder autisme)?

De Praatmethode is ontwikkeld in samenwerking met mensen met een verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid (met of zonder autisme). Daarom weten we dat de Praatmethode bij deze groep zeker goed aansluit. Echter zijn de geringere ervaringen met mensen zonder beperking en autisme ook positief. De verwachting is dan ook dat de Praatmethode goed aan zal sluiten bij bijvoorbeeld jongeren, jong volwassenen en/of mensen met normale begaafdheid en autisme. Dit is echter nog niet uitgebreid getoetst.

Welke basiskennis of voorkennis moet een gebruiker hebben om met de Praatmethode te werken?

Het is niet nodig om veel kennis of vaardigheden te bezitten m.b.t. het ondersteunen bij relaties en seksualiteit voordat je met de Praatmethode gaat werken. Je kunt de Praatmethode gebruiken om samen op zoek te gaan naar onderwerpen die voor een cliënt (en misschien ook voor een begeleider) nog onvoldoende duidelijk zijn. De Praatmethode is juist zo gemaakt dat je ook met weinig voorkennis of ervaring het gesprek aan kan gaan.

Je hoeft ook niet meteen een gesprek over veilig vrijen te beginnen. Begin bij iets laagdrempeligs zoals bijvoorbeeld “verliefd zijn”. Natuurlijk is het in een gesprek belangrijk dat je onder andere aansluit bij het cognitieve en het sociaal-emotionele niveau, maar het allerbelangrijkste is dat je het gesprek aan gaat vanuit oprechte interesse, respect en met een open, niet veroordelende houding. Natuurlijk zijn er nog veel meer ondersteunde gespreksvaardigheden. Deze komen dan ook aan bod tijdens de online training van het basispakket.

Welke basiskennis of voorkennis moet een cliënt hebben?

Er is geen specifieke basiskennis nodig om te kunnen starten met de Praatmethode. Een belangrijk doel van de Praatmethode is duidelijk te krijgen wat iemands (basis)kennis, ervaringen of behoeften zijn. Dit doe je middels het inventariserende gesprek, waarbij je per illustratie (stappenkaartje) bespreekt wat iemand hierover weet of wil weten/leren. Is er weinig (basis)kennis, dan kom je daar juist snel achter door dat je in gesprek gaat over wat er op de afbeeldingen te zien is. Deze stappenkaartjes beginnen heel basaal bij “in de ogen kijken” en bouwen zo langzaam op. 

Wanneer je er achter komt dat er weinig basiskennis is over bijvoorbeeld:
het eigen lichaam, lichaamsbeleving, zelfbeeld of grensgevoel, dan is het belangrijk om daar als eerste passende interventies op in te zetten. Je kunt vanuit de Praatmethode rustig starten en makkelijk een bruggetje maken naar andere methodieken en interventies om gewenste kennis of ervaringen te vergroten.

Waar helpt de Praatmethode niet bij of waarvoor is hij onvoldoende geschikt?

De Praatmethode kan ingezet worden om inzicht te geven/krijgen in mogelijke ondersteuningsvragen. Hierdoor kan duidelijk worden op welke vlakken er nog specifieke of specialistische ondersteuning gewenst zou kunnen zijn. 

De Praatmethode is niet ontwikkeld om onderliggende problematiek aan te pakken. De methode is geen complete seksuele vormingsmethode, het is geen behandelmethode, het vervangt geen weerbaarheidstraining, het is geen geschikte methode om te gebruiken bij jongeren met een seksueel trauma, het is geen methodiek gericht op impuls- of emotieregulatie problemen. Voor al deze genoemde problematiek zijn specifiek gerichte interventies of behandelingen nodig. Raadpleeg in deze situaties ook altijd de betrokken behandelaar wanneer je de Praatmethode in wil gaan zetten. 

Wel kan de Praatmethode soms na of naast een behandeling ingezet worden om bijvoorbeeld inzicht te geven in eigen grenzen en wensen of die van een ander. Raadpleeg in deze situaties altijd eerst de betrokken behandelaar.

Mag/kan ik dingen kopiëren of verspreiden van de Praatmethode?

Nee, dit is niet toegestaan. Bij overtreding staat hier zelfs een geldboete op. Wij verwijzen hiervoor naar artikel 3 van onze algemene voorwaarden.

Het is Opdrachtgevers en/of Deelnemers niet toegestaan zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Lofjoe kopieën van de verstrekte of- in het kader van deze overeenkomst – gebruikte producten te (laten of doen) vervaardigen of deze te (laten of doen) verspreiden of derden daar toegang toe te laten verlenen.

Waarom zijn wij hier zo streng op? Wij zijn een klein trainingsbureau en hebben zelfstandig een hele grote investering (in zowel tijd als financiële middelen) gedaan om onze producten en diensten te ontwikkelen. Dit hebben we gedaan omdat we het belangrijk vinden om met onze producten en diensten een verschil te maken voor begeleiders en cliënten. Het doel is dat het praten over relaties en seksualiteit makkelijk wordt voor iedereen, zodat cliënten meer kansen hebben op positieve seksuele gesprekken, ervaringen en relaties.

Mag ik met de methode werken als ik geen basispakket heb?

Het werken met de Praatmethode start altijd met aanschaf van het basispakket. Wanneer je dit gevolgd hebt kan je werken met de Praatmethode. Bij het basispakket zit één Praatmethode map waarmee je met een client kunt werken. Je kunt daarna losse Praatmethode mappen nabestellen waarmee je met andere cliënten kan werken.

Nabestellingen kan ik alleen maar doen met een code. Waar vindt ik deze code?

Deze unieke code (gekoppeld aan je emailadres) ontvang je via de mail na het aanschaffen van een basispakket.

Tot wanneer kan ik me inschrijven voor online training & Q en A nadat ik me aangemeld heb?

Je hebt na aanschaf van de methode 1 jaar de tijd om je in te schrijven voor de online training, zodat je goed kunt starten met het werken met de Praatmethode.

Een paar weken na aanschaf van de methode ontvang je de link waarmee (eenmalig) deel kunt nemen aan de online Q en A. Je ontvangt deze wat later, zodat je eerst wat ervaring op hebt kunnen doen met het werken met de Praatmethode. Voor de Q en A heb je een jaar de tijd om je in te schrijven.