Amy de Waal

Pedagoog, trainer, trainingsacteur, behandelaar van het Vat van Zelfwaardering, specialisatie seksuologie, mede-ontwikkelaar van de Praatmethode Relaties en Seksualiteit, medeoprichter stichting Maand van de Leuke Seks en Brain Blocks fan.

Hallo, ik ben Amy de Waal. Met mijn partner en 3 zonen woon ik in de Brabantse Kempen. Al 26 jaar werk ik met liefde en plezier met mensen met een verstandelijke beperking en bijkomende problematiek (vaak Autisme). In het begin als hulpverlener binnen verschillende behandelsettingen, later als zorgconsulent/trainer bij MEE Zuidoost-Brabant en als dienstverlener bij de gemeente. 

Binnen al deze ervaringen met de doelgroep viel het me op dat er te weinig aandacht, kennis, en begeleiding was rondom het aangaan en onderhouden van vriendschappen, relaties en seksualiteit. Dat het niet vanzelfsprekend was dat deze noodzakelijke informatie of begeleiding beschikbaar werd gemaakt voor cliënten, terwijl men hier juist afhankelijk van was. De ongelijke kansen die hierdoor op sociaal en relationeel gebied ontstonden, vond ik niet acceptabel. 

WHY? Nou, persoonlijk kan ik slecht tegen onrecht en ben ik voor gelijke kansen. Daarnaast is het onderwerp relaties en seksualiteit heel toevallig een van mijn favoriete gespreksonderwerpen ; ). Ik zie het daarom, met plezier, als mijn missie om juist voor mensen met een leerachterstand, autisme of beperking eerlijke, sociale kansen te creëren. Sinds 2016 doe ik dit met veel voldoening en positieve resultaten middels ons Trainingsbureau. Waarbinnen ik zowel cliënten als geïntereseerde (zorg)professionals begeleiding, trainingen of workshops geef. 

Ilse Renders
Pedagoog, gedragstrainer, trainingsacteur, specialisatie seksuologie,
mede-ontwikkelaar van de Praatmethode relaties en seksualiteit. 

Ik ben Ilse Renders, getrouwd en moeder van 2 kinderen.
In 2002 schreef ik voor de opleiding Pedagogiek een afstudeerscriptie over seksualiteit en verstandelijk beperkte kinderen en jongeren. Vanaf die tijd ben ik voornamelijk bezig met het trainen van mensen met een verstandelijke beperking. Eerst bij een orthopedagogisch centrum en vanaf 2007 ook als gedragstrainer bij de reclassering van het Leger des Heils.

Het trainen van groepen en individuen heeft al jaren mijn voorkeur, omdat de dynamiek van groepen en de verschillen tussen individuen mij intrigeren. Het is steeds weer een uitdaging om deelnemers (binnen hun mogelijkheden) te laten reflecteren en vaardigheden of methodieken aan te leren.

In deze tijd is me duidelijk geworden dat er veel mensen met een leerachterstand of verstandelijke beperking behoefte hebben aan (kennis over) een relatie of vriendschap, maar vaak niet goed weten hoe ze dit moeten aanpakken. Hulp en ondersteuning op het vlak van seksualiteit, relaties en vriendschappen blijkt in de praktijk meer dan wenselijk te zijn. Graag bieden wij deze hulp en ondersteuning!

Lofjoe is een trainingsbureau voor mensen met een leerachterstand of verstandelijke beperking (met of zonder autisme).

Lofjoe is gespecialiseerd in het vergroten van kennis en vaardigheden rondom vriendschap, daten, relaties en seksualiteit van zowel cliënten als van hun ouders of zorgprofessionals. 

Lofjoe is ontstaan vanuit onze missie om meer gelijke en eerlijke sociale kansen te creëren voor mensen met een leerachterstand of een verstandelijke beperking. Om dit te verbeteren was een ander aanbod nodig. Dit aanbod hebben wij vanaf 2016 ontwikkeld door te starten met ons regionale vriendschaps- en activiteitenbureau LAIKJOE en ons dating- en trainingsbureau LOFJOE. Vanwege de grote vraag naar onze expertise, zijn we naast dit regionale aanbod ook landelijk samen gaan werken met ander partijen. Sinds 2019 zijn wij vanwege drukte en gebrek aan financiering gestopt met ons Datingbureau en het Vriendschapsbureau.

 

Van 2017- dec 2019 hebben we vanuit Lofjoe (binnen een samenwerking met LZO) het praktijkgedeelte van de landelijke ontmoetingsmethode van ABCDate (door)ontwikkeld. Zoals de startfeesten, ontmoetingsavonden, thema-avonden, de opleiding tot ABCDate coach.

Door de ervaringen vanuit ons eigen dating- en trainingsbureau in combinatie met het begeleiden bij landelijke avonden, hebben wij ruime ervaring opgedaan met het professioneel ondersteunen bij vriendschappen, relaties en seksualiteit.

We zijn trots dat we sinds 2016 al 145 avonden hebben mogen organiseren en begeleiden, welke gericht waren op het sociaal empoweren en verbinden van mensen. 

Door onze vele persoonlijke contacten met zowel cliënten als zorgprofessionals op dit gebied, zijn we goed op de hoogte van de problemen en de successen in de praktijk. Vanuit deze contacten hebben we onze ondersteunende ontmoetingsmaterialen EN de Praatmethode Relaties en seksualiteit kunnen (door)ontwikkelen. 

Ondanks alle samenwerkingen en inzet, blijft de sociale ondersteuningsvraag van onze doelgroep nog even groot. Gelukkig komt er steeds meer besef dat er professionele en kundige inzet nodig is om dit probleem aan te pakken. En dat het onvoldoende is om enkel gezellige activiteiten te organiseren met vrijwilligers. Wil je langdurige contacten stimuleren dan zul je ook kennis en vaardigheden moeten vergroten EN moeten blijven ondersteunen in de praktijk. 

Ons aanbod beweegt mee met de vragen die we signaleren in de praktijk. Het trainingsgedeelte (voor cliënten en zorgprofessionals) en de begeleide ontmoetingsevents hebben nu onze prioriteit. 

Wij staan echter ook voor andere doelgroepen of (nieuwe) sociale vragen open.