Kosten

Wij maken al onze trainingen, thema-avonden, workshops op maat. Dit betekend dat wij geen standaard offertes hebben. We willen graag samen met jou kijken wat er gewenst/nodig is. 

 

 

Vragen vanuit (zorg)organisaties en gemeenten:

Zorg(organisaties) of gemeenten kunnen contact opnemen voor een heerlijk klantvriendelijk gesprek met Brabantse gezelligheid en betrouwbaarheid. 

Individuele vragen vanuit cliënten of begeleiders:

Clienten zelf kunnen ook een heerlijk klantvriendelijk gesprek met Brabantse gezelligheid verwachten. Allen dan aangevuld met een iets ingewikkelder financieel verhaal. 

Graag leggen we wat afkortingen uit:

De ondersteuning van Lofjoe kan vergoed worden uit 2 wetten:

  • WMO: Wet Maatschappelijke Ondersteuning (budget komt vanuit de gemeente)
  • WLZ: Wet Langdurige Zorg (budget komt vanuit het zorgkantoor)

 

Wanneer je recht hebt op ondersteuning vanuit de WMO of de WLZ krijg je een beschikking of een indicatie.

Beschikking: Dit is een brief van de gemeente waarin staat welke ondersteuning je krijgt en hoeveel uur

Indicatie: Dit is een bewijs dat je recht hebt op bepaalde zorg en ondersteuning

 

Jouw ondersteuning kan met deze beschikking of indicatie betaald worden in:

  • ZIN: Zorg In Natura (de instelling krijgt het budget en regelt jouw zorg)
  • PGB: Persoons Gebonden Budget (het budget gaat naar de Sociale Verzekerings Bank (SVB) en jij regelt zelf jouw zorg)

Lees voor nog meer duidelijke uitleg de folder: https://mennistenerf.nl/wp-content/uploads/2018/03/Zorgwetten-sinds-2015-in-eenvoudig-Nederlands-1.pdf

Ik krijg geen begeleiding of ondersteuning

Wanneer je ondersteuning of begeleiding nodig hebt kun je contact opnemen met het sociale team of zorgloket (WMO) van je gemeente. Een consulent van dit team zal dan in gesprek gaan met jou om te kijken welke ondersteuning jij nodig hebt en wat je zelf kan doen. Dit gesprek heet “het keukentafelgesprek”. Het is belangrijk dat jij in dit gesprek uit kan leggen waarom je begeleiding nodig hebt op sociaal gebied. Je kunt dan uitleggen waarom het jou niet lukt om contact met anderen te maken. Of om deze contacten te houden. Je kunt aangeven hoe eenzaam je bent en wat je allemaal al geprobeerd hebt. Dat je bijvoorbeeld niet weet hoe je contact moet maken en dat je dat juist wil leren en oefenen etc. 

Na dit gesprek maakt de consulent een verslag. In dit verslag staat of je wel of geen begeleiding vergoed gaat krijgen. Mocht je wel begeleiding vergoed krijgen zal in het verslag staan hoe lang de gemeente het gaat vergoeden. Dit is altijd een vastgestelde periode. ( WEG? = Afhankelijk van wat de uitkomst is van het gesprek en het verslag, zal de gemeente begeleiding voor een vastgestelde periode vergoeden.) Dit komt dan meestal in een beschikkingsbrief te staan (vroeger heette dit de indicatie). Mocht je voor begeleiding of ondersteuning vanuit Lofjoe in aanmerking komen dan zal de beschikking in de vorm van een persoonsgebonden budget (PGB) afgegeven moeten worden. Wij hebben geen afspraken met gemeenten, dus daarom kunnen wij alleen met een PGB werken.

PGB: Persoongebonden budget; Dit betekent dat de gemeente het geld wat jij (voor je begeleiding) vergoedt krijgt, zal betalen aan de Sociale Verzekerings Bank. Jij (of iemand die je financiën beheert) stuurt de rekeningen voor Lofjoe naar de Sociale verzekering Bank en zij betalen deze dan aan Lofjoe.

Ik krijg al ondersteuning vanuit WMO of WLZ

Krijg jij al ondersteuning vanuit een WMO of heb jij een WLZ indicatie/beschikking vanuit een zorgaanbieder? In dat geval wordt onze ondersteuning vaak betaald vanuit die ZIN indicatie. De zorgaanbieder regelt dit dan met Lofjoe. Dat is vaak snel geregeld.

Ik wil ondersteuning zelf betalen

Wil je niet aan alle indicatie regelzaken vastzitten? En kun én wil je de ondersteuning zelf betalen? Dan sturen we de rekening rechtstreeks naar jou.