Ouders/Verwijzers

Waarom Lofjoe of Laikjoe?


                       Sociale contacten worden uitgebreid
Mantelzorgers worden ontlast
                      Maatschappelijke participatie neemt toe
Zelfredzaamheid & weerbaarheid worden vergroot
                      Invulling van vrije tijd neemt toe

Het aangaan van sociale contacten op het gebied van vriendschap, relaties of tijdens activiteiten gaat niet altijd vanzelf als je een verstandelijke beperking hebt. Vaak is er ondersteuning nodig om een sociaal netwerk op te bouwen en te onderhouden (de regie te voeren). Met Lofjoe en Laikjoe proberen wij de zelfredzaamheid van mensen te vergroten op het gebied van sociale contacten. Dit doen we door d.m.v. trainingen, maar ook door een situatie te creëren waarin men naar eigen behoefte kan experimenteren. Naarmate de behoefte van de cliënt kunnen wij meer of minder ondersteunen in sociale situaties en contacten.
Doordat de sociale contacten van de cliënt uitbreiden zal de maatschappelijke participatie vergroten. Door inzet van Lofjoe en Laikjoe verbinden wij mensen met elkaar in de vorm van een (hopelijk) langdurige relatie in vriendschap of als partners.

Veel ondersteuning binnen het - vaak kleine - sociale netwerk van de cliënt wordt geboden door mantelzorgers. Met inzet van Lofjoe en Laikjoe verwachten wij dat mantelzorgers ontlast zullen worden in het motiveren van en ondersteunen in het aangaan van contacten met anderen. Door deze toename van sociale contacten en maatschappelijke participatie, verwachten wij dat cliënten zelfredzamer worden op het gebied van invulling van vrije tijd.

Meerwaarde Lofjoe training

Vanuit onze werkervaring signaleren wij telkens opnieuw een behoefte aan informatie en ondersteuning op het gebied van relaties en seksualiteit bij deze doelgroep. Het is vaak een lastig onderwerp om bespreekbaar te maken. Zowel voor de persoon zelf, als voor zijn / haar omgeving.
Als ouder voelt het op een bepaald moment vaak niet meer natuurlijk om het onderwerp relaties en seksualiteit te bespreken. Het past gevoelsmatig niet meer bij de levensfase of de behoefte van de cliënt zelf om hierover met ouders te praten. Voor persoonlijke begeleiding kan het ook een lastig onderwerp zijn om te bespreken. Wanneer vertel je te veel, te weinig of te persoonlijk over relaties en seksualiteit? Kan de cliënt de informatie goed plaatsen? Of koppelt hij / zij deze aan jou als begeleid(ster) en verandert de hulpverleningsrelatie hierdoor?
Op al deze vragen hebben wij nu het antwoord gevonden in ons trainingsbureau. Lofjoe training vergroot de weerbaarheid en zelfredzaamheid op het gebied van relaties en seksualiteit. Dit doen we door allereerst te kijken naar de ervaringen, mogelijkheden en wensen van de cliënt. We kijken dus niet alleen naar cognitieve mogelijkheden, maar ook naar sociaal-emotionele mogelijkheden. Vanuit verschillende methodieken stellen wij een training samen welke past bij de cliënt of het stel / koppel. We leren (nieuw) gedrag aan door het geven van zo expliciet mogelijke informatie. Door de cliënt dus zo letterlijk mogelijk te laten zien, voelen of ervaren wat hij wil leren. Doordat de weerbaarheid en zelfstandigheid worden vergroot is er minder ondersteuning nodig in de toekomst en kan iemand meer op eigen kracht zijn relationele contacten vormgeven.