Kosten

Kosten Lofjoe dating  
- Intake en inschrijving: €39,95 (eenmalig)
- Lidmaatschap / bemiddelingskosten voor een jaar: €12,50 per maand*
- Lidmaatschap / bemiddelingskosten half jaar: €17,50 per maand*
- Lidmaatschap / bemiddelingskosten voor 3 maanden: €20,00 per maand*
   
- Date-avond met meerdere deelnemers: €15,-*
- Individuele date begeleiding:  

kosten afhankelijk van jullie wensen *

- Thema avond:     €15,-*
   
Combinatie lidmaatschap Lofjoe dating + Laikjoe vriendschap  
- Lidmaatschap / bemiddelingskosten voor een jaar:  €19,50 per maand*
- Lidmaatschap / bemiddelingskosten half jaar:          €29,50 per maand*
- Lidmaatschap / bemiddelingskosten voor 3 maanden:    €32,50 per maand*
   
 Kosten Lofjoe training   
- Intake:                                                                       €39,95*
- Trainingssessie individueel:                                         €45,- pp*
- Trainingssessie met beide partners samen (stel):                    €40,- pp*
- Trainingssessie in een groep:                                      €35,- pp*

Wanneer trainingen buiten de gemeente Reusel of Bladel plaatsvinden zal er een kilometervergoeding van € 0,29 per km in rekening gebracht worden.

Wanneer een intake buiten het werkgebied plaatsvind zal er een kilometervergoeding van € 0,29 per km in rekening gebracht worden.

Bij betaling via PGB worden extra administratiekosten in rekening gebracht, zie voorwaarden.

* Producten worden onderaan deze pagina toegelicht.

 

Vergoeding vanuit gemeente?

Heb je al een indicatie of beschikking vanuit de WLZ (wet langdurige zorg) of de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) en deze is in een PGB (persoonsgebonden budget), dan zouden wij hieruit betaald kunnen worden.
Heb je een WLZ of WMO indicatie/beschikking in ZIN (zorg in natura), dan kunnen wij hieruit alleen betaald worden wanneer jouw zorgaanbieder ons als onderaannemer wil contracteren.

Heb je nog helemaal geen beschikking of indicatie dan zou je kunnen kijken of je voor een vergoeding vanuit de gemeente (wmo) in aanmerking komt;

Vergoeding vanuit de gemeente:
Of je voor een vergoeding in aanmerking komt, bepaalt de gemeente waar je woont. Wanneer je ondersteuning of begeleiding nodig hebt kun je contact opnemen met het sociale team (WMO) van je gemeente. Een consulent van dit team zal dan in gesprek gaan met jou om te kijken welke ondersteuning jij nodig hebt en wat je zelf kan doen. Dit gesprek heet "het keukentafelgesprek". Na dit gesprek maakt de consulent een verslag. Afhankelijk van wat de uitkomst is van het gesprek en het verslag, zal de gemeente begeleiding voor een vastgestelde periode vergoeden. Dit komt dan meestal in een beschikkingsbrief te staan (vroeger heette dit de indicatie). Mocht je voor begeleiding of ondersteuning vanuit Lofjoe of Laikjoe in aanmerking komen dan zal de beschikking in de vorm van een persoonsgebonden budget afgegeven moeten worden. Dit betekent dat de gemeente het geld wat jij (voor je begeleiding) vergoedt krijgt, zal betalen aan de Sociale Verzekerings Bank. Jij (of iemand die je financiën beheert) stuurt de rekeningen voor Lofjoe naar de Sociale verzekering Bank en zij betalen deze dan aan Lofjoe.

Houdt er rekening mee dat het gemiddeld twee maanden duurt voordat een beschikking vanuit de gemeente geregeld is.

Zelf betalen?

Uiteraard is zelf Lofjoe dating of training betalen ook een optie. Bijvoorbeeld:

- wanneer je het zelf kan betalen,
- wanneer je snel geholpen wilt worden,
- wanneer je niet aan alle gemeenteregels of administratie gebonden wil zijn.

 

Toelichting producten:

Intake en inschrijving:  (eenmalig)

Wanneer je jezelf hebt ingeschreven nemen wij contact met je op om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. We komen dan bij jou thuis op gesprek om je beter te leren kennen en te praten over jouw ervaringen en wensen. Na dit gesprek verwerken wij alle informatie in jouw dossier en regelen we de verdere administratie rondom jouw inschrijving.

 

Producten Lofjoe dating

Lidmaatschap Lofjoe dating:

Wanneer je je inschrijft en lidmaatschap betaalt, kun je je voor elke activiteit van Lofjoe inschrijven, zoals de datingsavonden en thema-avonden. Na je abonnementstermijn kun je je inschrijving maandelijks stopzetten. Je kunt hiervoor een mail sturen. Mocht je je abonnement niet stopzetten, dan wordt het automatisch maandelijks verlengd.

Date-avond:

Op deze avonden worden er meerdere leden uitgenodigd welke op zoek zijn naar een partner. Wij stellen jullie aan elkaar voor. Jullie kunnen dan kennis maken met elkaar in een café of op een andere locatie. Wij blijven tijdens deze avond aanwezig voor vragen en eventueel ondersteuning bij het contact. Willen jullie elkaar daarna weer ontmoeten, maar durf jij het nog niet alleen, dan komen jullie gewoon weer samen naar een date-avond. Je kunt / jullie kunnen je hier zo vaak voor opgeven als je wilt.  Je kunt / jullie kunnen dus zelf aangeven of en hoeveel begeleiding jullie die avond wensen.  De avond duurt ongeveer anderhalf uur.

Individuele date-begeleiding:

Willen jullie liever met zijn tweetjes romantisch op een date, maar durven jullie dit (nog) niet alleen, dan kan er iemand van ons mee. Verzinnen jullie maar waar je heen wilt en hoe lang, dan zorgen wij dat er iemand van ons bij is. Ook hier kunnen jullie zelf vooraf aangeven hoeveel ondersteuning jullie willen. Afhankelijk van jullie wensen kijken wij wat de kosten zullen zijn.

Thema avond:

Op deze avonden praten we over onderwerpen die met daten te maken hebben. Je krijgt tips van ons, maar je leert juist ook van oplossingen en ideeën van andere deelnemers.

 

Combinatie lidmaatschap Lofjoe dating + Laikjoe vriendschap:

Wanneer je van zowel Lofjoe dating als van Laikjoe vriendschap lid wordt gaan we op zoek naar een partner EN een maatje. Dit betekent ook dat jij je voor ALLE ACTIVITEITEN in kan schrijven die er zijn. Hou de planning en Facebook dus goed in de gaten!

 

Lofjoe training:

Trainingssessie groep

Wanneer je aangeeft meer te willen weten over vriendschap, relaties, seksualiteit of een ander onderwerp, kun je je inschrijven bij Lofjoe training. Wij kijken dan samen met jou of we jouw vragen het best in een kleine groep kunnen beantwoorden. Een gemiddelde training bestaat uit 9 bijeenkomsten, afhankelijk van de behoefte en mogelijkheden van de groep of de personen. Deze sessies duren anderhalf uur, inclusief een pauze. De trainingen zijn inclusief werkmap en individueel evaluatieverslag.

Trainingssessie met beide partners (stel):

Deze trainingen zijn bedoeld voor mensen die al een relatie hebben. Als je een relatie hebt dan kom je er soms achter hoe moeilijk het is om rekening te houden met elkaars wensen of grenzen. Vooral op het gebied van intimiteit en seksualiteit. Hoe doe je dit in de praktijk? We vragen jullie ook om samen dingen te oefenen thuis. We bespreken dit dan in de bijeenkomsten daarna. Hoeveel bijeenkomsten hangt af van jullie vragen. De sessies duren een uur en een kwartier, inclusief een korte pauze. De trainingen zijn inclusief werkmap en individueel evaluatieverslag.

Trainingssessie individueel:

Als we samen inschatten dat een training voor jou in een kleine groep niet haalbaar of wenselijk is, kunnen we een training aan jou alleen geven. Uit hoeveel sessies de training bestaat, ligt aan jouw vragen en mogelijkheden. De sessies duren een uur en een kwartier, inclusief een korte pauze. De trainingen zijn inclusief werkmap en individueel evaluatieverslag.